Společně pro Černou Horu

Společně pro Černou Horu - Volební číslo 5

Vítejte na stránkách kandidátů a programu uskupení Společně pro Černou Horu.

Společně pro Černou Horu

Společně pro Černou Horu - Volební číslo 5

Vítejte na stránkách kandidátů a programu uskupení Společně pro Černou Horu.

Společně pro Černou Horu

Společně pro Černou Horu - Volební číslo 5

Vítejte na stránkách kandidátů a programu uskupení Společně pro Černou Horu.

Společně pro Černou Horu

Společně pro Černou Horu - Volební číslo 5

Vítejte na stránkách kandidátů a programu uskupení Společně pro Černou Horu.

Společně pro Černou Horu

Společně pro Černou Horu - Volební číslo 5

Vítejte na stránkách kandidátů a programu uskupení Společně pro Černou Horu.

Společně pro Černou Horu

Společně pro Černou Horu - Volební číslo 5

Vítejte na stránkách kandidátů a programu uskupení Společně pro Černou Horu.

Společně pro Černou Horu

Kandidátka Společně pro Černou Horu získala v loňském volebním období dva zastupitele, kteří se aktivně podíleli na jednáních zastupitelstva a chodu městyse. Zastupitelé zvolení za naše sdružení byli členy finančního výboru a výboru pro životní prostředí, kde aktivně prosazovali body našeho programu. Pro letošní volby jsme nově oslovili kandidáty s různým profesním zaměřením tak, abychom měli odborníky z oblastí potřebných pro řízení chodu obce.

Rádi bychom se i v následujícím volebním období podíleli na řízení obce a jsme otevřeni jakékoliv konstruktivní spolupráci, která bude v souladu s naším programem.

Představujeme vám naše kandidáty

 1. Ivo Koblasa, OSVČ, 57 let
 2. Ing. Tomáš Říha, vedoucí oddělení plánování investičního rozvoje, 44 let
 3. Bc. Michal Herman, IT architekt, 42 let
 4. Bc. Jozef Regec, výkonný ředitel CSCC, 57 let
 5. Ing. Naděžda Šabrňáková, OSVČ, 60 let
 6. Adéla Surá, mateřská dovliená, 25 let
 7. Ing. Jaroslav Gric, projektant vodohospodářských staveb, 47 let
 8. Mgr. Alena Novotná, vedoucí oddělení koncepce a plánování OSVJ, 44 let
 9. Stanislav Blažek, technik montáží, 38 let
 10. Kamil Klečka, projektový manažer, 38 let
 11. Alena Gricová, učitelka ZŠ, 44 let
 12. Ivo Koblasa ml., profesionální sportovec, 29 let
 13. Petr Hanulík, IT manažer, 42 let
 14. Ing. Dagmar Hermanová, vedoucí týmu, 42 let
 15. Lukáš Staněk, OSVČ, 39 let
Představujeme vám naše kandidáty

Program

Odpadový systém MESOH

Zjednodušení, zpřehlednění a zefektivnění systému odpadového hospodářství.

S ohledem na to, že každá obec v ČR musí řešit, jak nakládat s odpady, pokládáme zavedení motivačního systému odpadového hospodářství za dobrý krok. Bohužel se ukazuje, že nastavení systému je příliš komplikované a pro běžného občana ČH není lehké se v systému zorientovat. Chceme systém zjednodušit tak, aby nadále zůstal motivační, ale aby se slevy na další roky týkaly opravdu práce s odpadem a omezení jeho tvorby.

Naše návrhy:

 • Neudělovat body za přihlášení do systému MESOH.
 • Neudělovat body za nákup v bezobalových obchodech, které nejsou v ČH dostupné.
 • Zprůhledníme systém výpočtu bodů.
Odpadový systém MESOH

Rozvoj městyse

Revize investičních projektů a jejich přehodnocení tak, aby byly zaměřeny ve prospěch většiny obyvatel městyse a zároveň bylo reálné je financovat.

Jsme rádi, že v Černé Hoře dochází k rozvojové investiční výstavbě (parkoviště “U hasičky”, obslužná budova v rekreačním areálu Za Mlýnem) a zároveň k přípravě projektů k další realizaci. Preferovali bychom však přehodnocení všech projektů a jejich zaměření tak, aby byly ku prospěchu většiny obyvatel městyse.
Díváme se na vizualizace hokejové haly nebo společenského domu. A při tom jsou v obci místa s rozbitými nebo chybějícími chodníky a cestami. Jsme pro investování prostředků, nejprve do základní infrastruktury obce, které zajistí v neposlední řadě i bezpečný pohyb obyvatel, a až poté do staveb, které nemají takový společenský význam. Zejména v situaci, kdy mohou přijít nečekané výdaje, jako je rozšíření čističky odpadních vod nebo zvyšující se náklady na provoz infrastruktury v majetku obce.

Naše návrhy:

 • Opravíme a vybudujeme nové chodníky a komunikace.
 • Vybudujeme přechody a zajistíme bezpečné cesty dětí do základní školy a školky.
 • Postavíme sportovní multifunkční halu ZŠ, pro výuku a sport i pro spolkovou a kulturní činnost.
 • Vybudujeme lávku pro pěší přes Býkovku směrem na Selkov.
 • Zvýšíme kapacitu krátkodobých parkovacích míst u základní školy pro bezpečný pohyb dětí.
 • Aktivně budeme hledat dotační tituly pro lepší, čistší a kvalitnější život v Černé Hoře.
Rozvoj městyse

Společenský a kulturní život

Zasadíme se o větší podporu spolků, které konají ve prospěch obyvatel obce a také budeme více podporovat komunitní činnosti a společenská setkávání.

Naše návrhy:

 • Vybudujeme venkovní prostor pro společenské akce (dětský den, letní kino, akce spolků atd.)
 • Zviditelníme aktivity spolků a zlepšíme jejich propagaci.
 • Zveřejníme kalendář a harmonogram akcí s časovým předstihem na webových stránkách městyse a ve zpravodaji.
Společenský a kulturní život

Životní prostředí

Vytvoříme pasport zeleně. Zasadíme se o zlepšení její obnovy a údržby.

Životní prostředí

Další body programu

 • Budeme usilovat o zřízení bankomatu v městysi.
 • Opravíme cestu od pivovaru k Oborskému rybníku a cestu ke kapličce pro pořádání bohoslužeb, svateb, koncertů.
 • Zasadíme se o lepší financování základní školy, tak aby mohlo dojít k rychlé obnově zastaralého vybavení.
 • Vyměníme veřejné osvětlení za úsporný typ bez světelného smogu.
 • Nastavíme transparentní financování městyse.
 • Zasadíme se o přehlednější webové stránky obce a o jejich lepší aktualizace.
Další body programu

Současní zastupitelé

Zastupitelé zvolení za naše sdružení jsou členy finančního výboru a výboru pro životní prostředí, kde aktivně prosazují následující témata:

 • Zabránění nesmyslnému zpoplatnění parkovacích míst pro naše občany u domů.
 • Vystupování proti zadávání projektových studií, které nemají šanci na brzké uskutečnění.
 • Na každém zastupitelstvu boj o realizaci nové tělocvičny, která by se stala zároveň i kulturně sportovním centrem.
 • Podpora sportovních a kulturních akcí v obci.
 • Podpora cílených dotací místním spolkům.
 • Prosazení zastavení opravy koupaliště na současném místě z důvodu jeho znehodnocení nad ním postaveným mostem.
 • Snaha o urychlenou realizaci výstavby in-line dráhy v oblasti sportovního areálu za mlýnem.
 • Pozastavení realizace spolkového domu na plánovaném místě, při nejasnostech ohledně jeho financování, ale také účelovosti.
 • Podpora zřízení přechodů a chodníků v obci.
 • Údržba a nová výsadba v městských lesích a lesoparku Paseka.
Současní zastupitelé

Kontakt

Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Veškeré dotazy nebo náměty k programu nám zašlete na emailovou adresu: info@spch.cz