Menu
Obr

PRAVIDELNÁ SCHŮZE VÝBORU SPOLEČNOSTI
30. 10. 2002
 • Místo konání: Klinika plastické a estetické chirurgie
Body jednání
 • Informace o podmínkách atestace v oboru plastické a rekonstrukční chirurgie jsou uveřejněny na webové stránky IPVZ.
 • Doktorantům, kteří jsou zaměstnaní na pracovištích plastické chirurgie, se bude započítávat 18 měsíců pro atestaci z chirurgie I. stupně.
 • Doc. Tvrdek informoval členy výboru o webových stránkách, ve kterých lze získat informace o zákonu o postgraduálním vzdělávání. Příslušné adresy webových stránek budou poslány e-mailem členům výboru společnosti, aby se mohli orientovat v současné problematice návrhů o postgraduálním vzdělávání.  V současné době jsme nástavbový obor. Při jednostupňové atestaci v oboru chirurgie by se neúměrně zkracovala doba erudice pro náš obor.
  Doc. Tvrdek poukázal na rozdíly v informacích webové stránky ministerstva zdravotnictví a stránky IPVZ
  Liší se např.: v zapisování do oboru, v systému akreditací a v dalších bodech.
  Existují dvě varianty možného posgraduálního vzdělávání v našem oboru.
  1. obor plastické chirurgie zůstane nástavbový (verze nástavbového oboru - lékař absolvuje erudici v oboru chirurgie (5 let)zakončenou atestacií absolvuje chirurgii, potom bude nutné nutné zkrátit erudici v oboru plastické chirurgie)
  2. obor plastické chirurge bude základním oborem (verze základního oboru - po třech letech chirurgie přestup na základě konkursu do našeho oboru. Erudice v oboru plastické chirurgie zůstane kvalitativně i kvantitativně stejná jako doposud)
  Diskuse o problematice obou verzí bude otázkou dalšího mimořádného sezení výboru společnosti při předpokladu solidní informovanosti jednotlivých členů výboru.
 • Doc. informoval členy výboru o stavu financí společnosti získané z příspěvků. Část členského příspěvku tvoří předplatné časopisu Acta chirgiae plasticae. Dr. navrhl, aby z finančního fondu společnosti byly vytvořeny ceny například za přednášku roku a článek roku pro mladé kolegy. Výbor společnosti cítí nutnost vytvořit oficiální logo společnosti. Návrh loga by měl být dílem profesionálního grafika. Náklady budou kryty z finančního fondu společnosti.
 • Delegátem společnosti pro sjezd Společnosti JEP byl určen Doc. Tento sjezd se b ude konat v lednu 2003.
 • Diskuse o příspěvcích pro zahraniční členy: Pro členy ze zemí EU byla výše příspěvku vyjádřena částkou 15 Euro.
  Výše členských příspěvků jinak nebyla změněna.
  Prim. Vřeský byl pověřen kontaktovat neplatící členy společnosti.
 • Vyjádření o uznání zahraniční stáže Dr. společnosti doporučuje uznání stáží. Vlastní zápočet je otázkou IPVZ nebo ministerstva zdravotnictví.
 • Žádost zlínského krajský úřadu, ohledně konzultanta v oboru plastické a rekonstrukční chirurgie:
  Výbor, vzhledem k minimálnímu zastoupení plastických chirurgů v tomto kraji navrhuje, aby se krajský úřad obracel s potřebnými otázkami na nejbližší nejvýše akreditované pracoviště - na Kliniku plastické a estetické chirurgie.
 • Odborné akce pro rok. 2003.
  Národní symposium se bude konat v začátkem května 2003. Pracovní termín - 7.-8. května 2003. Téma: Chirurgie prsu
 • Termín mimořádného výboru společnosti byl určen na 27. listopadu, 2002. Změna vyhrazena.
spch,cz

edice podzim*zima/:) FNSPO.cz | ACADEMICHOSTING
o společnosti formuláře členové výboru zápisy equam sympozia