Menu
Obr

PRAVIDELNÁ SCHŮZE VÝBORU SPOLEČNOSTI
16. 5. 2002
 • Místo konání: priv. chirurgické sanatorium
Body jednání
 • Dr. poukázal na fakt, že webová stránka Společnosti estetické chirurgie je volně přístupná veřejnosti. Laické veřejnosti je také přístupná informace o lékařích, kteří mají certifikát pro provádění kosmetických operací. Kosmetické operace je však oprávněn stejným způsobem provádět lékař, který splní podmínky nástavbové atestace z plastické chirurgie. Ne všichni lékaři, atestovaní v oboru plastické chirurgie a plně oprávnění, stejně jako členové Společnosti estetické chirurgie, provádět estetické operace, považují za nutné být organisování ve Společnosti estetické chirurgie. O tomto faktu není laická veřejnost na webové stránce Společnosti estetické chirurgie informována. V tomto považuje Dr. informaci o certifikátech pro estetické výkony za zavádějící a neseriozní. Doc. doporučuje o tomto faktu jednat s doc. • Proběhly volby mezi členy výboru, kteří dostali mandát členů společnosti, pro ustanovení předsedy, místopředsedy a vědeckého sekretáře, pro další volební období s těmito výsledky:
  FunkceHlasování
  Předseda8:0
  Místopředseda5:2 (jeden se zdržel)
  Věd. sekretář6:2
 • Výbor společnosti požádal Dr. , aby dále jednal jménem výboru v záležitostech týkajících se IPRAS. Dr. se žádostí výboru souhlasí.
 • Na webové stránce bude výbor Společnosti plastické chirurgie informovat o odborném setkání zemí bývalého , které plánuje organizovat Doc. . Tématem by mělo být užití lalokových plastik.
 • Ředitel IPVZ doporučil aby Dr. , na základě propočtů bylo umožněno naplnit postgraduální výuku v oboru plastické chirurgie tak, aby termín atestace byl možný do konce roku 2003, proti původně stanovenému termínu na jaře 2004.
  Stanovisko výboru je, že termín stáží je připraven. a bez omezení ostatních školenců resp. bez jejich diskriminace s ním není možné pohybovat.
 • Atestační termín je stanoven na 13. června, 2002. atestace se bude konat na Klinice plasticke chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
 • Dr. na základě různých stáží v jiné zemi žádá zvážení možnosti zařazení do oboru plastické chirurgie vu nás.
  Doc. Měšťák, jako představitel IPVZ, zváží kvalitu absolvované praxe a její délku. Ve spolupráci s výborem společnosti pak bude zváženo, zda je možné podstoupenou praxi uznat jako validní pro podmínky přípravy u nás.
 • Doc. - informoval výbor společnosti o oznámení prim. Vřeského o změně názvu Oddělení plastické chirurgie na Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky.
 • Termín příští schůze výboru bude ve čtvrtek 5. září, 2002. V případě nutnosti bude schůze výboru stanovena dříve.
spch,cz

edice podzim*zima/:) FNSPO.cz | ACADEMICHOSTING
o společnosti formuláře členové výboru zápisy equam sympozia