Menu
Obr
ZÁPIS VOLEBNÍ KOMISE
27. 4. 2002
V dubnu roku 2002 proběhly volby Společnosti plastické chirurgie. V letošním roce končilo čtyřleté funkční období výboru společnosti. Volby byly provedeny obálkovou metodou. Byly rozeslány volební lístky všem členům naší společnosti (počet 150). Každý z členů měl možnost navrhnout maximálně 10 kandidátů a stanovit jejich pořadí. Volební lístky byly pak odeslány na pracoviště plastické chirurgie FN v Plzni.
27. dubna byly za účasti členů volební komise otevřeny došlé dopisy s volebními lístky. Na základě počtu hlasů bylo stanoveno pořadí navrhovaných kandidátů pro výbor Společnosti plastické chirurgie ČLS JEP. Výsledky voleb byly oznámeny dosud pracujícímu výboru společnosti a novým členům výboru. Členové společnosti budou o výsledku voleb informováni na internetových stránkách Společnosti plastické chirurgie.
spch,cz

edice podzim*zima/:) FNSPO.cz | ACADEMICHOSTING
o společnosti formuláře členové výboru zápisy equam sympozia