Menu
Obr

PRAVIDELNÁ SCHŮZE VÝBORU SPOLEČNOSTI
14. 2. 2002
 • Omluveni:
Body jednání
 • Byla projednána žádost o akreditaci oddělení úrazové a plastické chirurgie nemocnice v Českých Budějovicích, na základě informací informací podaných
  Výbor posoudil informace a shledal, že není splněna podmínka lékaře zaměstnaného na plný úvazek, který má 5 let praxi po atestaci. Řešením situace by byl plný úvazek Dr. Votruby. Oddělení nesplňuje akreditaci III. stupně po stránce personální. Za rok při této situaci by byla možná akreditace IV. typu, v případě plného úvazku Dr. Votruby, III. stupně.
  Vzhledem k bohaté operativě pracoviště a při zohlednění pověsti pracoviště a presentace pracoviště na odborných fórech zařazuje výbor toto pracoviště mezi pracoviště s akreditací IV. typu. Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem zasedání výboru - 14.2. 2002.
 • Byla zvážena žádost Dr. Víška o akreditaci pracoviště plastické chirurgie Lékařského domu a.s., Janovského 48, 170 00 Praha 7.
  Pracoviště svým charakterem neodpovídá akreditačnímu pracovišti.
 • Byla projednána žádost prim. Vosky o akreditaci oddělení čelistní, obličejové a plastické chirurgie. Pro rozhodnutí je nutné, aby prim. Voska doplnil údaje o spektru operativy, který v žádosti chybí.
 • informoval výbor o jednání mezi ním a ministerstvem zdravotnictví týkající se kontroly zařazení do oboru plastické chirurgie výborem společnosti. Ministerstvo zdravotnictví nebude v žádném případě dávat žádosti ke zvážení výboru společnosti.
  Na úrovni ministerstva není možné realizovat vliv výboru společnosti.
  Systém je laděný tak, že zařazen je každý, s tím ale, že nese riziko toho, že nesplní ač je zařazen, podmínky edukace.
 • Byl diskutován systém otázek testů. Většina členů výboru považuje písemné testy při atestaci za nutné.
  Zprvu bude členy výboru vypracováno 500 otázek. Ke každé otázce bude jedna správná ostatní nesprávné. První aplikace bude pouze zkušební a nebude brána v úvahu při hodnocení atestujícího lékaře.
 • Dr. opět žádal o garanci společnosti pro jeho informační brožůrky o kosmetických operacích.
  Po delší diskuzi bylo dohodnuto, že je zapotřebí, aby se jednotliví členové výboru měli možnost seznámit s brožůrkami. V případě kladného vyjádření členů výboru mohou být brůžůrky garantovány Společností plastické chirurgie za předpokladu, že budou prosty jakékoliv reklamy.
 • Dr. byl připomenut déle trvající problém ohledně nákupu dočasných šlachových implantátů. V téměř bezvýchodné situaci by bylo řešením požádat o vyjímku při dovozu dočasných šlachových implantátů, které jsou naprosto nezbytné pro určité postupy při rekonstrukci šlach flexorů na ruce.
 • Doc. byla přečtena žádost prim. Šinkorové, ředitelky ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, o změnu akreditace ze IV. kategorie do II. kategorie. Na základě poskytnutých podkladů o pracovišti bylo pracoviště převedeno do III. kategorie. Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem schůze výboru společnosti, 14. února, 2002.
 • Prim. přednesl revizní zprávu o účetnictví společnosti.
 • Byla diskutována připravovaná webová stránka Společnosti plastické chirurgie. Bude zřízena před skončením volebního odbobí stávajícího výboru.
 • Končí mandát stávajícího výboru. Organizací voleb do výboru byl pověřen prim. Bursa, členy volební komise budou kromě prim. Bursy, dr. Nejedlý a dr Kydlíček. Volby proběhnou a budou vyhodnoceny do příští schůze výboru, na které budoucí výbor převezme mandát a zvolí příslušné funkcionáře. Výsledky voleb i složení výboru budou zveřejněny na webové stránce společnosti.
 • Příští schůze výboru se bude konat 16. května, 2002 v 9 hod.
spch,cz

edice podzim*zima/:) FNSPO.cz | ACADEMICHOSTING
o společnosti formuláře členové výboru zápisy equam sympozia