Menu
Obr

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU SPOLEČNOSTI V ROCE 2001
6. 2. 2002
Výbor společnosti se sešel v převažujícím počtu členů v roce 2001 celkem pětkrát, na schůzích, které byly periodické nebo schůzích, které byly svolány mimořádně v případech, že bylo nutné náhle projednat závažné otázky před uskutečněním periodických setkání výboru.

Na setkáních výboru byla projednána a plánována celostátní periodická symposia oboru plastické chirurgie, symposia s mezinárodní účastí i účast na mezinárodních symposiích jiných zemí. Takto se uskutečnilo pravidelné symposium plastické chirurgie v květnu 2001 v Rožnově pod Radhoštěm, pořádané Společností plastické chirurgie a oddělením plastické chirurgie FNsP v Ostravě s nosným tématem rekonstrukční chirurgie. Bylo stanoveno místo konání a téma periodického symposia plastické chirurgie v roce 2002. Také byla projednána možnost konání symposia vpravdě s mezinárodní účastí zemí bývalého Rakouska-Uherska v Čechách s nosným tématem chirurgie ruky. Byl navázán úzký kontakt mezi belgickou a naší společností plastické chirurgie, jehož projevem bude účast českých plastických chirurgů na symposiu v Belgii v Bruggách začátkem roku 2002.

 

 

Výbor společnosti promptně reagoval na žádosti o stanoviska od České lékařské komory a Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro ČLK jednal o návrhu reversu, o minimálním personálním vybavení pohotovostní služby v nemocnicích III. typu. Členové výboru, kteří jsou zároveň členy oborové komise ČLK se jako zástupci oborové komise plastické chirurgie pravidelně účastnili schůzí oborových komisí ČLK. Pro Ministerstvo zdravotnictví ČR projednal versi připravované vyhlášky o stacionářích. Výbor společnosti se zabýval i návrhy změn do připravované novely Seznamu zdravotních výkonů, které procházely následně dohadovacím řízením. Také s úspěchem proběhla oponentura koncepce oboru plastické chirurgie vypracované v roce 2000 výborem společnosti. Návrh zřízení krajských odborníků v koncepci oboru nebyl ministerstvem akceptován. Hlavním tématem schůzí výboru společnosti byla kategorizace pracovišť plastické chirurgie z hlediska možnosti školit v předatestační přípravě. Kategorizace pracovišť jak systémová, tak aktuální. Dalším ožehavým tématem byla diskuze o systému postgraduálního vzdělávání v době tzv. přechodného období a jeho plánování po tomto období a způsobu zakotvení některých zásadních pravidel do nové vyhlášky. Tato témata byla na setkáních výboru projednávána se zástupcem subkatedry plastické chirurgie IPVZ, doc. Měšťákem, který je zároveň jedním z členů výboru společnosti. Na posledním setkání výboru společnosti byly projednány možné termíny atestačních zkoušek u těch adeptů oboru plastické chirurgie, kteří byli zařazeni do oboru právě v onom přechodném období do uvedení nové vyhlášky o postgraduálním vzdělávání v platnost . Důrazným přáním většiny členů výboru je aby se IPVZ a výbor společnosti podílel na udělení zařazení do školení v oboru plastické chirurgie. To přispěje k tomu, aby lékaři přidělení do oboru měli reálnou možnost přípravu absolvovat a umožní i regulaci počtu specialistů. Systém zařazení do oboru nebyl vyhláškou změněn.
spch,cz

edice podzim*zima/:) FNSPO.cz | ACADEMICHOSTING
o společnosti formuláře členové výboru zápisy equam sympozia