Menu
Obr

PRAVIDELNÁ SCHŮZE VÝBORU SPOLEČNOSTI
13. 12. 2001
 • Místo konání: Klinika plastické chirurgie, nemocnice Na Bulovce
Body jednání
 • Byl projednán dotaz ČLK pro oborovou komisi plastické chirurgie, kterou tvoří členové výboru společnosti, ohledně minimálního personálního zajištění pohotovostní služby.
  Bylo rozhodnuto, že v nemocnici III. typu se minimální personální zajištění ve specializaci plastické chirurgie podle návrhu vyhlášky ministerstva zdravotnictví o minimální dostupnosti zdravotní péče mění z 1A1 a 1A0 na 1A2 a 1A1.
 • Doc. byla připomenuta otázka testů z oboru plastické chirurgie, které jsou nutné pro objektivizaci při zkouškách z tohoto oboru. Členové výboru se zařazením testů do zkoušky souhlasili. V první době bude členy výboru vytvořeno 500 otázek a dohodne se společný systém a struktura testů týkající se otázek a odpovědí.
 • Doc.informoval členy výboru o vyhlášce o doškolení. Připravil seznam adeptů pro složení atestační zkoušky, kteří začali odbornou přípravu v tzv. přechodném období do vzniku vyhlášky o doškolování, které skončilo 31. prosincem 2001.
  Seznam obsahoval dosavadní délku a kvalitu odborné průpravy konkrétních školenců. Výborem společnosti spolu s představitelem IPVZ, doc. Měšťákem, bylo posouzeno kdy ten, který adept oboru plastické chirurgie může složit atestační zkoušku za předpokladu, že si splní požadovanou odbornou průpravu.
  Následovalo dlouhé jednání a posouzena byla potřebná předatestační průprava a možný termín atestace u většiny školenců. Sporné případy byly pro nedostatečné informace ponechány jednání na dalším výboru společnosti.
  Po finalizaci posouzení všech školenců bude vyhotoven podrobný seznam, který bude vyjádřením shody mezi IPVZ a výborem společnosti a bude přiložen k zápisu příslušné schůze výboru společnosti a ten samý seznam bude k dispozici v IPVZ.
 • Členy výboru bylo konstatováno, že novou vyhláškou o doškolení se nezměnilo nic v dosavadním systému zařazování do oboru plastické chirurgie ministerstvem zdravotnictví. Většina členů výboru považuje za nezbytné, aby se na zařazování do oboru podílel také IPVZ spolu s výborem společnosti plastické chirurgie. Doc. přislíbil vyvolat v tomto smyslu jednání s ministerstvem zdravotnictví.
 • jednotka FNsP Ostrava byla výborem na žádost prim. Jarmily zařazena jako pracoviště IV. kategorie z hlediska možnosti školení v předatestační přípravě.
 • Příští pravidelná schůze výboru se bude konat 14. února 2001, 9.30, v privátním chirurgickém sanatoriu SANUS.
spch,cz

edice podzim*zima/:) FNSPO.cz | ACADEMICHOSTING
o společnosti formuláře členové výboru zápisy equam sympozia