Menu
Obr
VÍTEJTE NA WEBU spch.cz

Pozor: 9-11.10.2014 proběhne sjezd plastické chirurgie - podrobnosti v sekci sympozia.

Dulezitá informace:

Vážení plastičtí chirurgové, potencionální členové Společnosti plastické chirurgie!!!!
pokud jste již tak neučinili, pošlete prosím přihlášky do nové společnosti s priloženou kopií atestační zkoušky na adresu sekretariátu Kliniky plastické chirurgie FNKV.

Doc. MUDr Miroslav Tvrdek
Klinika plastické chirurgie
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Srobárova 50
100 34 Praha 10

-----------------------------------------------------------

Vážení členové České společnosti plastické chirurgie, dovoluji si Vám oznámit výsledky hlasování o změně podmínek pro členství ve společnosti
Výsledky hlasování jsou tedy následující: 88 členů vyslovilo souhlas, 3 členové nesouhlasí a 50 členů se nevyjádřilo

Tento výsledek hlasování umožňuje provést navrženou změnu.

Řádným členem České společnosti plastické chirurgie bude pouze atestovaný plastický chirurg s atestací v oboru složenou v České republiky. Výjimku budou tvořit slovenští lékaři, kteří skládali atestaci společnou Čechům a Slovákům v době Československa. Řádné členství ve společnosti bude současně znamenat i členství v IPRAS.

Přidruženými členy budou lékaři jiných zemí, kteří nesložili atestaci v České republice, ale jsou graduováni v oboru plastické chirurgie. Přidružené členství bude spojeno se všemi právy a povinnostmi řádného členství, kromě práva volit a být volen. Přijetí za přidruženého člena bude podléhat rozhodnutí výboru společnosti.

Pro získání nového členství v České společnosti plastické chirurgie, po změně stanov, podá každý člen splňující výše uvedené požadavky novou přihlášku s přiloženou kopií dokladu o vzdělání:

a) pro řádné členství
doklad o úspěšném složení atestační zkoušky v České republice
b) pro přidružené členství
doklad o úspěšném završení postgraduální výchovy v jiné zemi.

Vyplněnou přihlášku (ke stažení na webu ČLS JEP) s kopií atestačního diplomu zasílejte prosím v listinné podobě obratem na adresu: Klinika plastické chirurgie, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Vzhledem k tomu, že následně musí proběhnout volby výboru společnosti, je potřebné, aby nové přihlášení proběhlo co nejrychleji, aby nová pravidla platila od roku 2011.

Za výbor České společnosti plastické chirurgie v Praze dne 27.4. 2010 Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek

----------------------------------------------------------

Důležité !!!!!!!!

Vzniká aktuální a tíživá potřeba získat aktuální databazi e-mailů členů Společnosti plastické chirurgie, prosíme pošlete Váš kontakt na adresu tvrdek@fnkv.cz nebo a.nejedly@volny.cz


DŮLEŽITÉ !
Vážení členové plastické chirurgie,věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím:

spch,cz

Koncepce oboru plastické chirurgie
MS Word, 76 kB. Stáhnout
 

 

 Hosting & services = E-borci.cz

o společnosti formuláře členové výboru